Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
15.01.2010
MV

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Kommuner kan nå søke tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2010 innen 15.februar i år.
Tilskuddsordningen er endret i forhold til tidligere.

Formålet med tilskuddsordningen er oppbygging av kapasitet innen kommunalt rusarbeid for å gi et bedre grunnlag for at mennesker med rusproblemer får et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Bedre kapasitet i den kommunale tjenesten vil gi grunnlag for å utvikle kvaliteten i tilbudet som ytes.

Satsningen må ses i sammenheng med mulighetene for kompetanseutvikling gjennom de regionale kompetansesentre - rus og de kompetansetiltakene som fylkesmannen og Helsedirektoratet tilbyr innen helse- og omsorg.

Følgende tidligere tilskuddsordninger erstattes fra 2010 av ordningen:

Tilskudd til LAR-arbeid i kommunene (LAR)

Tilskudd til styrking av oppfølgingstjenester (STYRK)

Tilskudd til lavterskel helsetiltak (LAV)

Tilskudd til koordinerende tillitsperson (KTP) *

Les mer:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommuner/tilskudd_til_kommunalt_rusarbeid_for_2010_645624