Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
20.09.2010
Marit Vasshus

Spreke pasienter setter Kjerag rekord

Spreke pasienter satte ny rekord tur - retur Kjerag torsdag 9.september. De seks turgåerne er for tiden pasienter ved Rogaland A-senters behandlingsavdeling, hvor man vektlegger gode naturopplevelser og fysisk aktivitet både under himmelens høye tak og noen ganger innendørs som trening. De sprekeste brukte kun 1 ½ time inn til Kjerag - bolten, mot normalt er turen beregnet til 2, 5 timer, sier en glad miljøterapeut Eirik Nordgulen, som var turarrangør.
- Vi har ansatt en idrettsepdagog ved Behandlingsavdelingen som ivarater helsefremmende aktiviteter for pasientene sammen med øvrig behandlingspersonell. Dette er et viktig foksuområde i behandlingen,  fordi fysisk aktivitet og trening på lengre sikt fremmer pasientenes psykiske helse, og kan lindre angst og uro og søvnvansker. Pasientene får tilbud både i grupper og invividuelt tilrettelagt for den enkelte, sier avdelingsleder Unn Hammervold ved Behandlingavelingen på Rogaland A-senter.
kjerag-bolt500