Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
29.11.2012
Marit Vasshus

Ny e-læring: Hvordan møte pårørende?

Sander føler skyld etter at moren forsøkte å ta sitt eget liv med en overdose. Mor vil ikke at sønnen skal vite hva som har skjedd. Hun vil beskytte ham. Hva skal hjelperne gjøre? Et nytt e-læringsprogram har case med veiviser. KoRus vest Stavanger ved Rogaland A-senter er blant bidragsyterne.
Dette er et tenkt case som presenteres i et nytt, web-basert opplæringsprogram som er laget av Pårørendesenteret i Stavanger sier daglig leder ved Pårørendesenteret Liv Nordbø Kleppe.

- De ansatte i hjelpeapparatet kan som regel sine teorier og paragrafer. De kan også ha god metodikk i pasientarbeidet. Men de vet ikke alltid hvordan pårørende skal møtes og involveres, sier  Nordbø Kleppe ved Pårørendesenteret.
  • Opplæringsprogrammet pårørende er et web-basert opplæringsprogram, laget av Pårørendesenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet
  • Retter seg mot ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester, både innen somatikk, rus og psykisk helse
  • Målet er å sette fokus på hvordan man involverer pårørende
Programmet har tre hoveddeler:
  • Ulike case med glimt fra pårørendes møte med spesialiserte og kommunale tjenester, innen somatikk, rus og psykisk helse.
  • Et bibliotek av fagfilmer laget av praktikere og forskere på feltet.
  • Drøftingsoppgaver som skal gi refleksjoner og endringsprosesser. 
Les mer:
http://www.napha.no/content/4817/Ny-e-laring:-Hvordan-mote-parorende

Link til opplæringsprogrammet for pårørende:
http://www6.uis.no/Fag/OP/release/

Link til fagfilmen fra KoRus Vest Stavanger:
http://mediasite01.uis.no/mediasite/Viewer/?peid=e18049eaaf314a64846ed0767fcd9065
shutterstock 6818251%5b1%5d t1 gutt mot vegg