Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
28.05.2014
Marit Vasshus

Medieoppslag: Når den ansatte ruser seg

Hva gjør du når du oppdger at en medarbeider eller kollega sliter med et rusproblem? det er råd og hjelp å få hos Kompetansenseter rus ( KoRus) region vest Stavanger.
Rosenkilden, nr 5, 2014, har en artikkel, s 57 med Arbeidsliv og rus som tema, der Ingunn Svendsen er intervjuet.  Artikkelen innheholder også råd om hva du kan gjøre dersom situasjonen oppstår på din arbeidsplass.

Kontaktperson:
Ingunn Svendsen, telefon: 51 72 90 00. ingunn.svendsen@ras.rl.no.
ingunn k  svendsen