Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Akuttjeneste

shutterstock_118928809%5B1%5D%20Two%20people%20holding%20hands%20for%20comfort%20(2)
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Akuttjeneste innen Tverrfaglig spesialisert behandling

Pasienter kan bli henvist til akuttvurdering på Rogaland A-senter fra andre spesialisthelsetjenester, fra fastlegen eller andre henvisende instanser.

Akuttvurdering
En akuttvurdering gjelder bare den akutte situasjonen og erstatter ikke ordinær vurdering for pasientrettigheter i tverrfaglig spesialisert behandling.

Akuttvurdering og eventuelt innleggelse eller poliklinisk samtale, skal respondere på en akutt oppstått situasjon og ikke være en snarvei forbi ventetider til ordinær behandling i TSB.

Vakthavende lege på Rogaland A- senter vurderer den akutte situasjonen og ved behov kan pasienten bli henvist til akutt poliklinisk samtale eller legges inn i intil 3 døgn.

Akutt poliklinisk samtale
Akutte polikliniske samtaler skal skje samme dag eller første (påfølgende) virkedag. Den kan også foregå ambulant. Samtalene har fokus på den aktuelle situasjon for pasienten og pårørende og vil være en kriseinternvesjon og rådgivningssamtale. Pasienter som ønsker det, kan henvises til vurdering av pasientrettigheter for videre behandling.

Akuttinnleggelse
En akuttinnleggelse kan være resultatet av vurderingen, og pasienten skal da tilbys plass innen 12 timer. Varighet: 1 - 3 døgn. For behandligsntilbud ut over dette, må det sørges for henvisning for vurdering av apsientrettighetter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Henvisning
Henvisende instanser ringer 51 72 90 00 og ber om vakthavende lege. Skal pasienten henvises til Rogaland A-senter for en vurdering i en akutt situasjon, må en henvisning følge pasienten.

Akutte tilstander
Aktuelle tilstander kan for eksempel være:
 • Inntak av rusmidler under graviditet
 • Brudd i behandling, fare for overdose
 • Akutte kriser med fare for å starte med rusmidler etter lengre rusfri periode
 • Behov for å stoppe inntak av rusmidler samtidig som man er alene med omsorg for barn
 • Alvorlige abstinens reaksjoner.

Legens vurdering kan også føre til:
 • Henvisning til fastlege
 • Henvisning til legevakt
 • Henvisning til Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk klinikk, avd. AMC2 eller Mottaks, Observasjons-og Behandlingsavdelingen (MOBA)
 • Henvisning til poliklinisk tverrfaglig akuttvurdering i TSB
 • Henvisning til annen (ikke akutt) undersøkelse eller behandling
 • Hjem
 • Anbefale kommunale hjelpetiltak
Kontakt
Telefon 51 72 90 00
Spør etter vakthavende lege

Adresse ved innleggelse: 
Dusavikveien 216, Stavanger, Klinikkbygget

Adresse ved poliklinisk behandling: 
Skogstøstraen 37, Tasta

Tilgjengelighet
Poliklinisk tilbud gis også i Høyhuset på Jæren, Hetlandsgata 9, 4340 Bryne

Poliklinikk på Jørpeland, samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter ( Ryfylke DPS), Jonsokberget, 4100 Jørpeland