Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Henvisning til Tverrfaglig spesialisert behandling

Tjenestene i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) tilbyr behandling for rus- og spilleavhengighet på spesialistnivå.

Pasienter skal få tilbud om å være med på å utforme sin egen henvisning til behandling, og lage en behandlingsplan sammen med behandler. Når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen, vurderes rett til helsehjelp i TSB, basert på helsedirektoratets prioriteringsveileder.
Hvilken vurderingsenhet skal henvisning sendes til i Helse Vest?

Det er viktig at henvisninger sendes til rett vurderingsenhet. Feilsendte henvisninger videreformidles, men det kan forsinke saksgangen.

Les mer...