Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Henvisning / vurderingsenhet

RAS-utsiktM-039

Henvisning og vurderingsenhet

Leger, sosialkontor/ NAV og barnevernstjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
/les mer
Untitled-1

Om gravide

Gravide er en prioritert gruppe ved inntak til Rogaland A-senter. Et svangerskap fritt for alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika, er best for barnet. Helsedirektoratet anbefaler alkoholfritt svangerskap.
/les mer
PT6A6664-klinikk-AA-designstoler-Kjell-Nupen-kunst

Akuttjeneste henvisning

Akuttjeneste innen Tverrfaglig spesialisert behandling.
/les mer
PT6A6120-BEhandlingavdeling-stue-m-kunst

Inntakskriterier ved behandlingsavdelingen

Behandlingsavdelingen er en korttidsavdeling med planlagte innleggelser inntil fire måneder.
/les mer
Henvisning
Inntakstelefonen
mandag, onsdag, fredag:
kl. 9-11 og 12- 14
tirsdag og torsdag kl. 12 -14

Henvisning
Vennligst send henvisning med opplysninger du finner på denne siden under punktet:
Hva skal henvisning til TSB inneholde? link