Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

WIRUS

Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv. En norsk studie viser at rundt halvparten av drikkesituasjonene er i jobbsammenheng. Samtidig er det påvist i forskningen at det er en sammenheng mellom sykefravær og alkoholkonsum blant ansatte. 
Helsedirektoratet har gitt KoRus vest Stavanger og Universitetet i Stavanger i oppdrag å gjennomføre og evaluere tidlig intervensjon ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet.

Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse avdeling Sandnes har fått oppdrag om å bistå med rekruttering av bedrifter og foreta flere av intervensjonene i prosjektet.

Prosjektet WIRUS (Workplace Interventions preventing Risky Use og alcohol and Sickleave) startet i 2013 og beregnes være ferdig  2016. Det inkluderer ca. 10 000 ansatte i hele landet, i private og offentlige bedrifter. Resultatet blir målt i form av alkoholkonsum, sykefravær, sykenærvær og policy/kultur.
Kontakt
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Asa.sjogren@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95
Aktuelle linker
Skriv linker her