Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Veiledere og retningslinjer

Nye veiledere legges inn etter hvert som de publiseres fra Helsedirektoratet eller aktuelle departement.
fra-bekymring-til-handling
Handlingsveileder: Fra bekymring til handling – en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet
I denne veilederen ønsker direktoratene å sette fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan en lettere kan gå fra bekymring til handling.

 
Last ned pdf
KONTAKT
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
Silje.lill.rimstad@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 32