Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Studenter og rus

Rusmiddelforebygging blant studenter og tidlig intervensjonstiltak rettet mot studenters drikkevaner er viktige satsningsområder. 
I 2015 ønsker KoRus vest Stavanger i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader og studentorganisasjoner i Rogaland å prøve ut det elektroniske kartleggingsverktøyet Optimal Student. Optimal Student er utviklet for at studenter anonymt kan teste sine alkoholvaner. På bakgrunn av individuelle tilbakemeldinger får studentene risikovurdering, rådgivning og informasjon om hvor studenter kan få hjelp til å endre sine alkoholvaner. Studiestedene kan enkelt gjennomføre én eller flere Optimal Student undersøkelser for å få et overblikk over alkoholkulturen blant studentene.