Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Innsats for gravide / FRIDA

Helsedirektoratet har finansiert en utprøving av en tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner. Dette er gjennomført i samarbeid med KoRus vest Stavanger.
For at barnet skal få den beste starten i livet, er det viktig at alle har kunnskap om det som fremmer, hemmer eller forstyrrer fosterets utvikling. En samtale om levevaner gir den gravide mulighet til å treffe informerte valg fra begynnelsen av. For å minske risikoen for skader på fosteret trenger gravide informasjon tidlig, aller helst så fort graviditeten er bekreftet.

Prosjektet startet opp i november 2012 og er planlagt ut året 2014. Over 500 gravide i Rogaland har fått denne samtalen.

IRIS (International Research Institute of Stavanger) har evaluert prosjektet der både gravide og jordmødre er svært positive til samtalen (link til rapporten).

I dag deltar kommunene: Gjesdal, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sauda, Sola, Suldal, Time og Vindafjord.
Kontakt
Elin Barane Helland;
Rådgiver/jordmor
Elin.barane.helland@ras.rl.no
Tlf.: 932 84 902 
Aktuelle linker
IRIS - rapport
 
Helsedirektoratets sider om FRIDA
 
Tidlig samtale om alkohol og levevaner i graviditet
Heftet inneholder verktøy for kartlegging av alkohol, praktiske tips og informasjon om levevaner som har stor betydning for fosterets utvikling. Samtalemetoden, som presenteres i dette heftet baserer seg på grunnelementene i motiverende samtale.
Last ned PDF
 
Helsenorge om graviditet og fødsel