Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier som det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsbrudd.  Tysvær og Haugesund er sammen med KoRus vest Stavanger med i et nasjonalt flerårig pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. 
Modellen er hentet fra Danmark. Målet er å utarbeide en norsk inspirasjonsmodell som kan tilbys til alle kommuner. BTI består av en fast samarbeidsstruktur, en stafettholder med ansvar for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet og dokumentere dette i en «stafettlogg». Videre utarbeides handlingsveiledere og konkrete verktøy til ansatte i ulike tjenester. Utviklingsarbeidet forventes å være ferdig ved utgangen av 2014.
 
Helsedirektoratet vil ved prosjektslutt utarbeide en inspirasjonsperm som forklarer BTI modellen. Her vil da også erfaringer og eksempler med konkrete arbeidsverktøy bli presentert. Kommuner kan da bruke Det vurderes også fra Helsedirektoratets side å knytte tilskuddsordninger opp mot denne modellen.
 
20. oktober 2014 arrangerer KoRus vest Stavanger en kursdag med temaet tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt. På denne samlingen vil vi også få en presentasjon av BTI modellen v/ representant fra Helsedirektoratet.
 
Les mer på www.tidligintervensjon.no/Bedre-tverrfaglig-innsats-BTI/
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548