Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Alor – nettverk innen arbeidsliv og rus

KoRus vest Stavanger har utviklet en modell for nettverk innen Arbeidsliv og rus, og har et spesielt ansvar for utvikling av alor nasjonalt. I Norge er det nå 7  regionale  alor nettverk. For info om alor nettverk i Norge se; www.alor.no
alor nettverk
alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne. IRIS evaluerte nytteverdien av alor nettverket i Rogaland i 2010 – her kan du kan lese rapporten: Alor\nettverket\ekstern evaluering\IRIS 2010-159.pdf

For hva og hvem?
Nettverket er en viktig arena hvor ansatte som kommer i berøring med rusproblemer i arbeidslivet kan inspireres og utveksle erfaringer. Deltakerne representerer både privat og offentlig sektor, og kommer fra bedriftshelsetjenesten, personal- og avdelingsledere, Akan kontakter, verneombud, HMS personell og ansatte i personalavdelinger.

Her er link til brosjyre om alor alor Brosjyre.pdf.

Hvordan
Alor nettverket i Rogaland driftes av KoRus vest Stavanger i samarbeid med representanter fra poliklinikken ved Rogaland A-senter og AKAN kompetansesenter. Du kan lese mer om alor nettverk i rapporten ”levedyktig nettverk innen arbeidsliv og rus ” alor levedyktig nettverk\alor 2006-2013 v KoRus Stavanger.pdf

Nettverket startet i 2006, og møtes to ganger pr. år. Samlingene veksler mellom informasjon, forelesninger og egne bidrag.

Se for øvrig KoRus vest Stavanger sin kurs- og prosjektkatalog 2015  for dato for samlinger og påmelding.