Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Overdosestrategi

Stortinget vedtok 18 mars i år at det skal gjennomføres en femåring strategi for å få ned antallet overdosedødsfall 2013 – 2018. KoRusene i landet skal være med å bistå til utvalgte kommuner i landet til dette arbeid. Målet er en årlig nedgang i antallet overdosedødsfall med en nullvisjon.
Kontakt
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Asa.sjogren@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95
aktuelle linker
Nasjonal overdosestrategi
Hovedmålet for strategien er å redusere antallet overdoser med dødelig
utgang, blant annet ved å komme til med livreddende hjelpetiltak etter
overdoser så raskt som mulig. Målgruppe er brukere, pårørende og ansatte i helsevesenet.
Last ned pdf