Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Lokalt rusarbeid

Lokalt rusarbeid. Informasjon kommer.
Informasjon kommer.
Kontakt
Ingve Kindervaag
Leder 
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Mobil: +47 900 97 988
Telefon: 51 72 90 00
ingve.kindervaag@ras.rl.no