Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger

KoRus vest Stavanger samarbeider og samordner sin innsats for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten sammen med Fylkesmannen i Rogaland. Kompetansesenteret bidrar med faglig bistand i kommunale nettverk og regionale rusfora som drives av Fylkesmannen.
KoRus vest Stavanger har hovedansvar for utarbeidelse og oppdatering av den regionale kompetanseutviklingsplanen.
 
Fylkesmannsembetene er i 2015 bedt om å styrke sin veiledning overfor kommunene i kommunenes forvaltning av alkohollovgivningen. Kompetansesenteret skal bistå fylkesmannsembetene i dette arbeidet.
 
Kompetanseutviklingsplan 2015 er under utarbeiding.
Kontakt
Ingve Kindervaag
Leder 
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Mobil: +47 900 97 988
Telefon: 51 72 90 00
ingve.kindervaag@ras.rl.no