Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Formidling av rusfaglig kompetanse til kommuner og spesialisthelsetjeneste

KoRus vest Stavanger har ulike kurs, opplæringer, foredrag, seminar og prosjekter som er rettet mot personell i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) og kommuner. Disse tilbudene tilbys gjennom kurskatalog og på våre nettsider. Det blir også sendt ut egne invitasjoner på mail til hvert enkelt kurs/konferanse. 
Konferanse/kursoversikt:
  • Mot til å se – evne til å handle. En årlig konferanse om møte med barn i familier der foreldrene har psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
  • Rusrelaterte skader hos barn. Kurs om skader foster kan få ved bruk av rus i svangerskapet.
  • Kurs i Motiverende samtaler (MI). Det tilbys 3 dagers introduksjonskurs i MI, oppfriskningskurs i MI og MI nettverk.
  • Grunnkurs rus og fordypningskurs rus. Kurs med fokus på ulike rusmidler, spillproblematikk, ulike perspektiv på avhengighet og tilfriskningsprosesser.
  • Rus og etnisitet. Det flerkulturelle samfunnet og møte med hjelpeapparatet.
  • ROP konferanse
  • Sammen om mestring
  • Familieperspektiv/ barn 

Foruten om å delta på disse konferansene/kursene har kommuner og spesialisthelsetjenester mulighet til å bestille egne, tilpassede foredrag. 
Aktuelle linker
KoRus vest Stavanger sin kurs – og prosjektkatalog
link.