Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

OM TSB i Helse Norge

Helse Norge er delt inn i 4 helseregioner: Helse Nord, Helse – Midt Norge, Helse Sør – Øst og Helse Vest. Hver helseregion er delt inn i helseforetak.

Pasienter som ønsker behandling i Helse Vest henvises til en av disse Vurderingsenhetene:  Helse Vest består av fylkene Rogaland, og Vestland.