Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Hva skal stå i henvisninger til Rogaland A-senter

Pasienter som har fått rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan henvises til Rogaland A-senters behandlingstilbud.
  • Henvisninger til Avrusningsavdelingen
  • Henvisninger til Poliklinikken
  • Henvisninger til døgnbehandling i Behandlingsavdelingen
  • Henvisninger til Avdeling for Gravide og Småbarnsfamilier

Ventetider til behandling