Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm

Driften ved Rogaland A-senter ble avviklet 31. mars 2023. 
Alle behandlingsforløp er nå avsluttet hos oss.


Rogaland A-senter har stengt dørene etter 70 års rusbehandling. Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for samarbeid og støtte gjennom mange år.
Selskapet er nå under avvikling.
Ved spørsmål, kontakt post@rogaland-asenter.no
 
Ved behov for kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB):
Henvisninger til TSB sendes inntaks- og oppstartsteam (IO-team) i avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger
Ved behov for behandling av akutte rustilstander som ikke krever hjelp via 113, kan henvisere (som fastleger og legevakt) ta kontakt med Akuttpost TSB ved SUS på telefonnummer 51806800.
 
Journalinnsyn:
Pasienter kan inntil videre se i sin journal fra Rogaland A-senter via HelseNorge: Pasientjournal - Helsenorge
Det er elektronisk pasientjournal(EPJ) tilbake fra 01.02.2018 vises her. EPJ-leverandør er Helse Vest IKT. EPJ vil etter hvert kunne bli overført til Norsk Helsearkiv.
Journalopplysninger før 01.02.2018 foreligger i papirversjon, og vil i løpet av våren 2023 bli oversendt til Norsk Helsearkiv. Forespørsler om innsyn i papirjournal kan rettes til Norsk Helsearkiv.
Norsk helsearkiv - Arkivverket

ras