Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Faglig i front - menneskelig og nær

Behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker.
Behandlingssenteret er en del av Helse Vest sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med egen rus- og spilleavhengighet og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn. Les mer om oss. 

Aktuelt

Behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker.

Pasienter / Voksne pårørende og barn

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
Pasienter / pårørende

Behandlingstilbud

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.
Behandlingstilbud

Henvisning

Leger, sosialkontor/ NAV og barneverns-tjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
Henvisning
PT6A4092-utsikt-Byfjorden-web

Andre nyheter