Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Personvern og cookies


1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Daglig leder ved Rogaland A-senter er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.
Det daglige ansvaret for nettstedet er delegert til kommunikasjonsansvarlig som har ansvar for drift, utvikling og redigering av alle sider på nettstedet. Delegeringen omfatter kun oppgaven og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg på nettstedet.


2. Grunnlag for behandling av personopplysninger.

Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger i forbindelse med tjenester på nettstedet. Opplysningene som behandles på nettstedet hentes fra deg og behandles kun med ditt samtykke.

Destino er vår leverandører for drift og service av nettstedet. Leverandøren benytter underleverandøren MegaBite til å utføre drift av nettstedet.

Det er kun Rogaland A-senter, Destino og MegaBite som har tilgang til opplysningene som samles inn. Rogaland A-senter har en databehandleravtale med Destino som regulerer hvordan personopplysninger blir behandlet og ivaretatt. Sikkerheten til nettstedet og opplysninger som blir behandler blir beskrevet ytterligere under punkt 5.


3. Behandling av personopplysninger på Rogaland A-senter

Rogaland A-senter innhenter og behandler personopplysninger på www.rogaland-asenter.no i forbindelse med Nettstatistikk og informasjonskapsler (cookies).


Nettstatistikk

Rogaland A-senter bruker Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Informasjon benyttes videre for å forbedre nettsidene. Google Analytics bruker informasjonskapsler og mottar generell nettsidestatistikk som f.eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettsiden brukeren kom fra.
Informasjonen som samles inn er aggregert (det vil si opplysningene slås sammen til en gruppe) og kan ikke spores tilbake til deg.


Informasjonskapsler (Cookies)

Rogaland A-senter benytter informasjonskapsler (Cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som legges i nettleser og som gjør at vi kan forstå hvordan du bruker nettstedet. Denne informasjonen benyttes videre for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker nettstedet vårt.

De fleste nettlesere som Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, etc, er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Med slike innstillinger aksepterer du i at Rogaland A-senter bruker informasjonskapsler når du besøker våre nettsider. Om du ikke samtykker lagring av informasjonskapsler må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert.

Informasjonskapsler medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som besøkende og du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler. Du kan også når som helst slette informasjonskapsler som har blitt lagret på din nettleser. Dette gjør du i menyen på din nettleser.

Rogaland A-senter har ikke tilgang eller kontroll over informasjonskapsler brukt av tredjeparter. Vi gjør oppmerksom og anbefaler at man undersøker personvernreglene om hvilke kapsler tredjepartsnettsteder benytter seg av og hvordan disse administreres.


4. Rettigheter

Du har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av dine personopplysninger på Rogaland A-senters nettsted. Besøkende av nettstedet har rett til:
  • å be om at uriktige og ufullstendige personopplysninger som har blitt innhentet gjennom nettstedet blir rettet, slettet eller supplert.
  • å motsette seg visse former for behandling av personopplysninger f.eks. automatisk profilering.
  • å kreve at behandling av egne personopplysninger begrenses. Rogaland A-senter registrerer ikke flere opplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig og behandler opplysninger kun til formålene som er beskrevet under punkt 3. i denne erklæring.
  • å klage til personvernombudet og Datatilsynet på behandling den besøkende mener er i strid med personvernreglene.
  • å få informasjon dersom personopplysningene blir behandlet for et annet formål enn de ble samlet inn for.
  • å kreve å ta med seg opplysningene sine til en annen virksomhet, såkalt dataportabilitet.
  • å få informasjon om hvilke interne og eksterne instanser som har mottatt opplysninger om den besøkende.
Vi skal besvare din forespørsel innen 30 dager. Ved krav om innsyn vil du få dine personopplysninger utlevert i henhold til personopplysningsloven. Alle innsynskrav registreres og kvitteres ut i eget skjema som blir journalført.


5. Hvordan sikres opplysningene i nettstedet?

Innholdet på Rogaland-asenter.no og eventuelle opplysninger oppgitt gjennom dette nettsted, inkludert dine kontaktopplysninger, blir oppbevart og behandlet trygt på serverne på østlandet.

En egen databehandleravtale mellom Rogaland A-senter og Destinet regulerer hvilken informasjon Destinet og underleverandør (MegaBite) har tilgang til og hvordan opplysningene skal behandles.

Leverandør og underleverandør har implementert ulike sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert innsyn, endring og sletting.

Sikkerhetstiltakene omfatter systemtekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak. Rogaland A-senter har også etablert styringssystem innen informasjonssikkerhet og har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten av dine personopplysninger.

Av hensyn til sikkerheten på Rogaland-asenter.no gis det ikke ytterligere informasjon om sikkerhetsmekanismene i nettstedet.


6. Personvernombud

For å ivareta personvernet til besøkende har Kirkens Bymisjon som eier av Rogaland A-senter etablert rollen personvernombud for Rogaland A-senter.

Personvernombud er en uavhengig rolle hvis primære oppgave er å overvåke stiftelsens etterlevelse av personvernlovgivning. Personvernombud skal bistå de besøkende med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger.

Her er kontaktopplysninger til personvernombud i Stavanger..
  • Personvernombud i Kirkens Bymisjon: Jan Ove Klüver Larssen, Adresse: Knud Holmsgate 7, 4005 Stavanger. Tlf: 99 25 82 98 Epost: janove.kluver.larssen@bymisjon.net


7. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Postadresse: Rogaland A-senter
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
Telefon: 51 72 90 00
E-post: post@rogaland-asenter.no