Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Om oss

Rogaland A-senter dekker alle basistjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og tilbyr bredspektret og individuelt tilpasset behandling på et høyt profesjonelt nivå.

Eier
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland eier Rogaland A-senter AS. Stiftelsens styre er generalforsamling for Rogaland A-senter AS. Administrasjonen har kontorer i Knud Holms gate 3, 4005 Stavanger og konstituert daglig leder i Kirkens Bymisjon, Rogaland er Inge Takle Mæstad.

Mer informasjon om Stiftelsen Kirkens Bymisjon finner du her.

Oppdragsgivere
Rogaland A-senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har oppdragsavtale med Helse Vest RHF og Helsedirektoratet.

Informasjonsfolder om Rogaland A-senters behandlingstilbud 

I tillegg er Rogaland A-senter AS et av syv nasjonale kompetansesenter for rusproblematikk med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Oppdragene favner både kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.  Helsedirektoratets egne hjemmesider kan du finne her

Kvalitetsindikatorer
Det er utarbeidet nasjonale kvalitetsindikatorer for tverrfaglig spesialisert behandling. Du finner disse her.

Rogaland A-senter har et kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg med Klinikk- og fagsjef som leder, som skal sikre kvaliteten på våre tjenestetilbud.

Brukerundersøkelser
Rogaland A-senter gjennomfører årlige avdelingsvise brukerundersøkelser.

Brukerutvalg
Brukerutvalget ved Rogaland A-senter består av representanter fra ulike brukerorganisasjoner og Klinikk-/fagsjef.