Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
07.12.2010
Marit Vasshus

Virksomme verktøy for kommunene

Fagbladet "Rusfag" nr 2- 2010 har tema gode verktøy og presenterer 14 ulike metoder og karteggingsverktøy som kan brukes i kommunene i arbeid med rusrelatert problematikk.
Fagbladet produseres ved de syv kompetanseentrene for rus i Norge, og gis ut på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Direktoratet ønsker å stryke spredning av og opplæring i ulike verktøy, og fremhever satsingen spesielt på metodikken Motiverende samtale ( MI).  Metoden har dokumentert effekt i forhold til endring av livsvaner. Samtalemetoden er nyttig for å utforske ambivalens og ressurser hos den enkelte, og er nyttig i forhold til tidlig intervensjon.

Medvirkningsmetodikk
Hvordan øke deltakernes engasjement i møter og prosessledelse? Kompetanseenter rus Stavanger bidrar med 3 artikler om tema Medvirkningsmetodikk i nettopp møte  - og prosessledelse. Tema er reflekterende team og reflekterende prosesser, Open Space og Hjørnepresentasjon.

Rusfag blir sendt ut til alle kommuner i løpet av kort tid.

Tidligere utgivelser fra 2010 og 2009 finnes ved å gå inn på Kompetansesenter rus, velg rapporter.

PDF av Rusfag 2- 2010