Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
07.12.2010
Marit Vasshus

Virksomme verktøy for kommunene

Fagbladet "Rusfag" nr 2- 2010 har tema gode verktøy og presenterer 14 ulike metoder og karteggingsverktøy som kan brukes i kommunene i arbeid med rusrelatert problematikk.
Fagbladet produseres ved de syv kompetanseentrene for rus i Norge, og gis ut på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Direktoratet ønsker å stryke spredning av og opplæring i ulike verktøy, og fremhever satsingen spesielt på metodikken Motiverende samtale ( MI).  Metoden har dokumentert effekt i forhold til endring av livsvaner. Samtalemetoden er nyttig for å utforske ambivalens og ressurser hos den enkelte, og er nyttig i forhold til tidlig intervensjon.

Medvirkningsmetodikk
Hvordan øke deltakernes engasjement i møter og prosessledelse? Kompetanseenter rus Stavanger bidrar med 3 artikler om tema Medvirkningsmetodikk i nettopp møte  - og prosessledelse. Tema er reflekterende team og reflekterende prosesser, Open Space og Hjørnepresentasjon.

Rusfag blir sendt ut til alle kommuner i løpet av kort tid.

Tidligere utgivelser fra 2010 og 2009 finnes ved å gå inn på Kompetansesenter rus, velg rapporter.

PDF av Rusfag 2- 2010