Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.04.2008

Vil satse på ungdom

- Det vil betale seg for samfunnet å satse på ungdom på lengre sikt, enten det er snakk om fritidstilbud, foreldreveiledning eller skoler og barnehager, sa Ap politiker Odd Stangeland. Politikeren var blant 30 deltakere som var invitert til å "bruke føttene" for å diskutere hva som skal gjøres innen rusvernet i Eigersund. Fire ungdommer ledet diskujonen på arbeidsseminaret, som var en oppfølging av bystyrediskusjonen som ungdommene ledet forrige uke. Eigersund kommune og Rogaland A-senter ved Egil Sandgren samarbeider om prosessen med å revidere rusvernplanen.
-Tanken er at folk på seminaret skal bevege seg i ulike grupper og diskutere det som engasjerer mest, sier Sindre Vingen, en av ungdommene som hjelper til med å revidere rusplanen i Eigersund. Tiltak rettet mot ungdom i risikosonen var ett av temaene som ble diskutert.

-Ungdom er opptatt av å treffe vennene sine, derfor møtes de på torget i helgene. Kan vi tilby en annen møteplass, venter de kanskje med å gå til byen, påpeker Stangeland.

-Foreldre må også på banen og etatene må jobbe sammen. Så er spørsmålet om en skal jobbe med ungdom hver for seg, eller samlet?sier Gunn Leidland som er ungdomskontakt i Eigersund. Askil Mong jobber i psykisk helsetjenesten i  kommunen, og synes det er viktig å dele kunnskap og innspill med politikerne, før beslutninger fattes.

Odd Stangeland fra AP har sans for arbeidsformen og diskusjonen idag, også  fremgangsmåten i bystyret forrige uke. Det blir spennende å se om det vil vise igjen i planen.

Dalane Tidende, fredag 18.april 2008, Inge Aalbu, tekst og foto.

 
vil satse p%c3%a5 ungdom