Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
18.11.2011
Marit Vasshus

Veiledning i rus og psykisk helse

Kompetansesenter rus – region vest Stavanger gir veiledning til ansatte som jobber med rus og psykisk helse i kommunene, ved hjelp av en metodikk som aktiviserer hele gruppen. For tiden får ansatte ved Hundvåg og Storhaug helse – og sosialkontor, seksjon Rusvern på Sandnes og LAR- koordinatorer ved Rehabiliteringskontoret i Stavanger veiledning.
Foto: Bente Sikveland ( til v)fra Kompetansesenter rus - region vest Stavanger er veileder for gruppene

Gruppeveiledningen gis månedlig, og halvårlig møtes disse tre gruppene til fellesveiledning.Metodikken innebærer at den som har en faglig utfordrende sak, intervjues av en av de øvrige deltakerne, for å få frem hva problemstillingen en ønsker hjelp til er. Deretter reflekterer fire-frem av de øvrige i gruppen over det de hørte, hva hun ønsket hjelp til. I fellesveiledningen reflekterer de øvrige deltakerne over hva de hørte de andre reflektere over, såkalt meta-refleksjon.

På denne måter skaper man et rom for distanse til problematikken, for å se med nye øyne.  Deltakerne skal i refleksjonen ikke gi råd til den som ”eier” problemstillingen, man skal bare under seg og være nysgjerrige. På denne måten kan man få tilgang til nye måter å se relasjonen til en klient på, eller problemet på, slik at ”floker” kan løses opp i, og nye veier åpner seg. En av problemstillingene som ofte gjelder generelt er ”hvordan komme i posisjon til en pasient/ klient som ikke ønsker/ klarer eller vil har hjelp”? Skal man gi hjelp, eller la personen være i fred, eller forsøke å skaffe personen hjelp fra en annen ”hjelper” eller ��ekspert”?

Kontaktperson: Bente Sikveland, Kompetansesenter rus, region vest Stavanger, Mail: bente.skiveland@ras.rl.no

veil-bente-sik-2-h%c3%b8-2011-40
veiled-bente-sik-h%c3%b82011-400