Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
07.08.2014
Marit Vasshus

Veileder i psykisk helse og rus - Sammen om mestring

Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og støtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger.
Hva Veilederen legger særlig vekt på:
- at psykisk helse og rus ses i sammenheng
- at bruker- og mestringsperspektivet bør styrkes
- at det samarbeides for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester

Hva gir veilederen svar på?
- Beskriver tjenestene, peker på utfordringer og muligheter
- Skisserer hvordan tjenestene kan tilrettelegge for gode bruker- og pasientforløp
- Understreker betydningen av forebyggende arbeid og inkluderende lokalsamfunn
- Klargjør lovgrunnlaget
- Angir sentrale aktører
- Besvarer «ofte stilte spørsmål»
- Gir råd og anbefalinger

PDF av veilederen

Last ned lysbildepesentasjon av veilederen 19 sider
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Sider/default.aspx.

Last ned lang presentasjon av veilederen (31 bilder)
/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Documents/Helsedirs.%20PP%20%28lang_versjon%2031%20s%29%20Veileder%20i%20lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid_24.6.14.pptx

Formålet med disse presentasjonene er å gjøre det lettere for tjenestene å selv sette veilederen på dagsorden og å innlede om den.

les mer
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Sider/default.aspx.
sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne