Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.04.2015
Marit Vasshus

Veien ut av rusbruk

- Da mine venner begynte å bruke alkohol, sluttet jeg med rusmidler, sier Victoria Skretting. Hun jobber i Drop-out teamet i Helse Stavanger og har erfaring med bruk av rusmidler tidlig i ungdomstiden, men har ikke brukt rusmidler på nærmere ti år. Hun snakket til 300 interesserte deltakere på kurs i rus og psykisk helse i Tysvær mandag.
Hvorfor endre seg? 
-       Å ruse seg opplevdes bra, men det hadde noen konsekvenser. Derfor ønsket jeg tidlig å slutte. All tid ble brukt til å jakte på rusmidler, forklarer hun og fortsetter;

-       Å bruke rusmidler har en bakside og en må kjenne at det er bedre uten rusmidler, forå ønske endring. Og fagfolk må hjelpe til å se bedring for den enkelte, understreker Skretting.

To tilstander 
Når en er rusavhengig, opplever en at hele tankesettet omfatter rus og en veksler mellom to tilstander. På den ene siden føles alt labert og ugreit, og en ønsker å ruse seg. En kan være sint, eller lei seg. Eller på den andre siden kan er være glad og toppe det med rus. Hvis en ønsker å bli rusfri, hva skal da til?

Hvordan skal en fylle tomrommet uten rus? Å trene til en blir kvalm, kan bidra til å roe seg ned. Er en deprimert kan det hjelpe å ta vare på seg selv med en varm dusj eller en kopp med velluktende te. Å komme seg litt, gir forbedring og håndtering, forklarer Victoria Skretting.

Hva må til for å endre seg? 
Håp, likemannsarbeid og benytte seg av selvhjelpsgrupper og tilgjengelige hjelpere som samarbeider, er til veldig god hjelp, sier Skretting. Kontakt med ”likemenn” hjelper fordi de har liknende erfaringer og utfordringer i livet, som en har selv. De har gått veien før deg og går nå veien sammen med deg. Dette kan være helt avgjørende for å ønske endring. 

-       Innse at vi må / ønsker det 
-       Bli motivert av endringen 
-       Endre fokus 
-      Samtaler, yoga, meditasjon, trening 
-       Ærlighet 
-       Felleskap rundt seg 
-       Lyst på mer av det som er bra 

Underveis i endringsprosessen og behandling, er det viktig med tilbud om innleggelse ved behov med brukerstyrte senger, 
der man selv kan velge å legge seg inn når det røyner på som mest. 
Å selv ha innflytelse på muligheter for innleggelse, har enorm betydning for trygghet i en stor endringsprosess i livet, sier Skretting. 

Endring er en prosess 
Hva skjer når en går igjennom en så stor endringsprosess i livet? Hva bør en være oppmerksom på? Disse erfaringene har hun selv gjort om hva som kan være til hjelp:

-      Finne seg selv, hvem er jeg, hva ønsker jeg, ikke være andres definisjon og        diagnose 
-       Store drømmer, oppnåelige mål 
-       Veien kan forandre seg underveis 
-      Begynne med der vi er nå, dagen i dag eller ta en time om gangen 

Realistiske forventninger er tingen, sier Victoria Skretting. Prosessen handler om å endre sine tanker, holdninger, følelser, verdier og mål.

Det handler om å våge å sette seg mål. Det er tøft når en føler seg mislykket over lang tid. Hun har følgende tips til de som jobber med en stor endring i livet sitt:

-       Se på endringsprosessen som en spennende reise og ikke være så urolig for forandring 

-       Åpen og villig; gjennoppdag hvem du er, hva verdsetter du med deg selv, styrker du har 

-       Bruke god tid, være tålmodig- hvordan kan jeg gjøre ting annerledes og nå målene mine 

-       Tørre å være «ydmyk», be om hjelp før det er for sent, det er menneskelig å feile 

-       Være nysgjerrig - hvilke aktiviteter kan jeg prøve, lage drømmer, finn ”Nye måter å ”ruse deg på livet på”; gjennom trening, utfordringer i naturen, klarting, yoga (avslapning) mm 

Endring er absolutt mulig, med støtte fra likemenn, delta i selvhjelpsgrupper og benytte fagfolk, tolmodighet, og samarbeid medllom tilgjengelige hjelpere, understreker Victoria Skretting i Drop-out - temaet i Helse Stavanger.
2015-starus-vskretting-a