Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
02.11.2020
Marit Vasshus

Vår digitale konferanse Mot til å se- evne til å handle onsdag 20.januar 2021 er åpen for påmelding

Mange spennennde innledere skal snakke om tema Mot til å se- evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.
Illustrasjon: Shutterstock

Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter den digitale konferansen  i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Program:
Eva Langeland, Prof. i helsevitenskap, PhD, Høgskulen på Vestlandet.

Eli Marie Wiig, sykepleier, pedagog og PhD, Korus Sør.

Ulrika Christina Håkansson, Psykologspesialist, Førsteamanuensis, PhD Høgskolen i Innlandet, Institutt for psykologi.

Rita Hammerø og Lars Ravn Øhlckers, Barne- og ungdomspsyk. avd, Helse Stavanger.

Henning Mohaupt, Psykologspesialist PhD, Alternativ til vold( ATV).

Astrid Swan Croucher, barnevernspedagog, barne- og pårørende kontakt Rogaland A- senter.

Nina Grashei, vernepleier med erfaringskompetanse, erfaringskonsulent v/Rogaland A-senter, avdeling Gravide og småbarnsfamilier og behandler ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Helse Stavanger.

Påmelding til konferansen:
https://www.deltager.no/mot_til_a_se_-_evne_til_a_handle_20012021​

Program: PDF
 
 
[Pane3]
shutterstock 52629715%5b1%5dmother little sin serious
[/Pane3]