Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
02.11.2020
Marit Vasshus

Vår digitale konferanse Mot til å se- evne til å handle onsdag 20.januar 2021 er åpen for påmelding

Mange spennennde innledere skal snakke om tema Mot til å se- evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.
Illustrasjon: Shutterstock

Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter den digitale konferansen  i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Program:
Eva Langeland, Prof. i helsevitenskap, PhD, Høgskulen på Vestlandet.

Eli Marie Wiig, sykepleier, pedagog og PhD, Korus Sør.

Ulrika Christina Håkansson, Psykologspesialist, Førsteamanuensis, PhD Høgskolen i Innlandet, Institutt for psykologi.

Rita Hammerø og Lars Ravn Øhlckers, Barne- og ungdomspsyk. avd, Helse Stavanger.

Henning Mohaupt, Psykologspesialist PhD, Alternativ til vold( ATV).

Astrid Swan Croucher, barnevernspedagog, barne- og pårørende kontakt Rogaland A- senter.

Nina Grashei, vernepleier med erfaringskompetanse, erfaringskonsulent v/Rogaland A-senter, avdeling Gravide og småbarnsfamilier og behandler ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Helse Stavanger.

Påmelding til konferansen:
https://www.deltager.no/mot_til_a_se_-_evne_til_a_handle_20012021​

Program: PDF
 
 
shutterstock 52629715%5b1%5dmother little sin serious