Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
18.12.2012
Marit Vasshus

Utstein Refleksjonsforum 2013 om dannelse

Professor i statsvitenskap og aktiv samfunnsdebattant Bernt Hagtvedt, Universitetet i Oslo kommer 12.mars til Utstein kloster. Han vil belyse temaet ”dannelse” med henblikk på utdannelse og yrkespraksis.
Er det mindre rom enn før for drøftinger i dagens helsevesen? Fører utdannelse til veltilpasset taushet? Er det noe i dagens kunnskapssamfunn som trekker i retning av nærsynthet? Slike og beslektede temaer vil seminaret dreie seg om. Detaljert program vil være klart i løpet av januar.

Målgrupper for Utstein Refleksjonsforum er ansatte i rusfeltet, psykiatrien, helseadministrasjonene, universiteter og høyskoler, kirken, andre interesserte.

Komiteen består av:
Klinikksjef Anita Aniksdal, Psykologspesialist Rasmus Sand, institusjonsprest Arild Vøllestad; alle tre fra Rogaland A-senter, samt leder av Institutt for helsefag ved UiS Kari Vevatne og leder av Kirkens Bymisjon Rogaland Arnfinn Fiskå.

Kontaktperson:
Arild Vøllestad; mail: arild.voellestad@ras.rl.no
telefon: 51 72 90 00
[Pane3]
utstein kloster 11 oktober 2005 124
[/Pane3]