Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
17.04.2008

Unge på glid

Hva gjør man når unge mennsker er i ferd med å gli ut i bekymringsfull rusbruk? Hvilke signaler viser de og hva beskytter unge mot rusproblemer? Dette var blant tema da Rogaland A-senter arrangerte opplæringsprogram 17.april for ansatte i helse- og sosialetaten i 10 kommuner i Rogaland. Kursrekken er et samarbeid med Sandnes kommune, Karmøy kommune og Fylkesmannen. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.
Hva beskytter mot problematisk rusbruk?
- Sosial kompetanse er en av flere viktige faktorer som beskytter unge mot problematisk rusbruk, påpekte Svein Helland Sivertsen, SLT koordinator i Stavanger kommune. Han hadde innlegg om "Recilience", hvilke faktorer som beskytter unge voksne mot vanskelig rusbruk. Han viste til at flere treningsprogram for barn med problemer, handler om å styrke evnen til å tåle avskjeder, være utholdende, styrke evnen til å kommunisere og håndtere omgang med venne og familie. Å oppleve mening og sammenheng i livet, virker også beskyttende mot rusproblemer. Å erfare kjærlighet, omsorg, klare grenser og sterke familiebånd, hjelper også unge mennesker til å håndtere fristelser og utfordringer knyttet til rusbruk.

- Det er også viktig at den som gir tilbud om behandling eller hjelp til unge med rusproblemer,  vurderer egen innsats og relasjon til den hjelpesøkende, minnet Helland Sivertsen om. Er det fremdrift i hjelpeinnsatsen og bedring i den unges situasjon? Hvis svaret er nei, må man henvise til andre behandlere, mente Helland Sivertsen.

En av deltakerne minnet om at vi lett glemmer at også unge fra familier med god økonomi og gode ressurser kan oppleve problemer knyttet til rus og psykisk lidelse. Disse er vanskeligere å oppdage og gi hjelp, mente deltakeren som var en av 25 behandlere fra kommunene. Deltakerne kom fra NAv Strand, sosialtjesnten i kommunene Randaber, Eigersun, Sandnes, Sola, Karmøy, samt Tysvær barnevernstjeneste og Stavanger utekontakt.

Det arrangeres 3 kursdager i tema "Tidlig intervensjonsarbeid for unge voksne" og 3 kursdager i tema "Tidlig intervensjonsarbeid  for ungdom".

Se mer informasjon på www.rogaland-asenter.no, under tema "Kurs".

kontaktperson:
Jan Amundsen, Rogaland A-senter, telefon 51 72 90 00