Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
25.08.2010
Marit Vasshus

Ungdataundersøkelsen fra Time i Dagsrevyen 17.august

Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, bistår Time kommune i arbeidet med undersøkelsen "Ungdata". Sosiolog Inger Eide Robertson samarbeider med femten Rogalandskommuner som nå har gjennomført ungdomsundersøkelser for 7065 ungdommer i ungdomskole og to videregående skoler; Randaberg og Sauda. Resultatene skal brukes i kommuneplanene.
Kommunene som deltar i samarbeid med Kompetansesenter rus, Stavanger ved FOU avdelingen, er Sola, Suldal, Time, Sauda, Strand, Randaberg, Klepp, Hå, Hjelmeland, Tysvær, Lund, Gjesdal, Rennesøy, Forsand og Sokndal med 22 samarbeidende representanter.

Les mer www.rogaland-asenter.no, 20/05/2010

Resultater fra Ungdomsundersøkelsen Ungdata ble presentert på NRK Dagsrevyen den 17.08.2010: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/225446/
ungdom rasweb