Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
08.12.2008
MV

Tydelige grenser gir mindre tenåringsfyll

Foreldre spiller hovedrollen når det gjelder å begrense alkoholbruk blant ungdom. Helsedirektoratets årlige kampanje gir tenåringsforeldre konkrete råd som støtter grensesetting. Undersøkelser viser at ungdom faktisk også ønsker klare grenser - selv om de sier noe annet til mor og far.
Ni av ti foreldre setter bevisst grenser for å begrense tenåringens muligheter til å drikke alkohol. Åtte av ti foreldre sitter oppe og venter til tenåringen har kommet hjem i helgene. Dette virker effektivt for å hindre og begrense alkoholbruk.

Leseren har ikke støtte for innebygde rammer, eller er konfigurert til ikke å vise innebygde rammer.

Helsedirektoratets kampanje "Tør å sette grenser" legger særlig vekt på å gi foreldrene tillit til at de kan spille en viktig rolle for å begrense ungdoms alkoholbruk.

Helsedirektoratet har utarbeidet fem konkrete råd om alkohol til tenåringsforeldre:

- Sett tydelige grenser
- Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år
- Snakk med andre foreldre om grenser og felles mål
- Tenk igjennom dine egne grenser i forhold til alkoholbruk
- Vis at du bryr deg

les mer om grenser for ungdom og alkohol på Helsedirektoratets nettsider www.helsedirektoratet.no