Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.08.2013
Marit Vasshus

Tverrprofesjonell samhandling - videreutdanning

Den 21. august startet Høgskolen Stord Haugesund en videreutdanning, med 15 studiepoeng i tverrprofesjonell samhandling. Dette er det første kurset i sitt slag her i landet, med fokus på tverrprofesjonell samhandling.
Deltakerne kommer i hovedsak fra kommuner som er med i Helsedirektoratets kampanje "Bedre tverrfaglig innsats" for barn og unge. Professor Hugh Barr, fra England, var invitert til en work-shop. Han er en av frontfigurene innen tverrprofesjonelt samarbeid og - utdanning (Interprofessional Education and Collaborative PracticeTittelen på workshop'en  var "The Foundation for Interprofessional Collaboration (IPC). Opportunities and conditions." Utdanningen har fem samlinger på 11 dager.

Kursansvarlige: dosent Gerd Bjørke, mail:  Gerd.Bjorke@hsh.no, og professor Tarja Tikkanen.