Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.12.2012
Marit Vasshus

Trygt uteliv for alle

Helsedirektoratet lanserte idag ny veileder for salgs- og skjenkekontroll. Med den nye veilederen, ønsker en et tryggere uteliv for publikum, sier assisterende helsedirektør Knut Inge Klepp.
Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Et viktig virkemiddel for alkoholloven er kommunenes forvaltning av salgs- og skjenkebestemmelsene. Helsedirektoratet lanserer en veileder i salgs- og skjenkekontroll som skal være et praktisk verktøy for kontrollører og kommuner for å styrke kontrollvirksomheten.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratet.

Last ned veilederen:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll/Publikasjoner/IS-2038%20Veilder%20i%20salgs-%20og%20skjenkekontroll%20-%20Webversjon.pdf
20070306-144842-5