Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
06.12.2012
Marit Vasshus

Trygt uteliv for alle

Helsedirektoratet lanserte idag ny veileder for salgs- og skjenkekontroll. Med den nye veilederen, ønsker en et tryggere uteliv for publikum, sier assisterende helsedirektør Knut Inge Klepp.
Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Et viktig virkemiddel for alkoholloven er kommunenes forvaltning av salgs- og skjenkebestemmelsene. Helsedirektoratet lanserer en veileder i salgs- og skjenkekontroll som skal være et praktisk verktøy for kontrollører og kommuner for å styrke kontrollvirksomheten.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratet.

Last ned veilederen:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll/Publikasjoner/IS-2038%20Veilder%20i%20salgs-%20og%20skjenkekontroll%20-%20Webversjon.pdf
20070306-144842-5