Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.03.2011
Marit Vasshus

To - tre prosent tenåringer bruker hasj

To-tre prosent av ungdom i alderen 12 – 15 år bruker hasj, men de har gjerne flere problemer. Hasjen kjøpes av jevnaldrede og betales med lommepengene, viser en fersk kartlegging i Stavanger kommune.
Det er ofte ungdom med mange problemer, og foreldre som er lite til stede, eller har rus eller psykisk lidelse i familien. Utekontakten i Stavanger har foretatt en kartlegging av hasjbruk i aldersgruppen 12- 15 år i Stavanger sammen med K44- et tilbud for ungdom med rusproblemer. Målet med kartleggingen var å finne ut av omfang, kjennetegn ved brukerne og hvilke tiltak som er effektive. Undersøkelsen viser at mange av disse ungdommene unngår kontakt med hjelpere, på grunn av dårlige erfaringer. Ungdom tar ikke opp dette tema selv, man må spør direkte og ha kunnskap om tema, for å få ærlige svar. Ungdom som røyker hasj, drikke mer og røyker oftere enn jevnaldrende, ifølge leder av Utekontakten Tonje Hoff. I Stavanger kommune skal skoler, helsesøstre, PPT og Utekontakt ha kompetanse for å fange opp og hjelpe disse barna som er i risikosonen. Kompetansesenter rus, Stavanger ved Rogaland A-senter har bidratt med veiledning i prosess og analyse av funn og rapport.

Les oppslag i Stavanger Aftenblad torsdag 10.mars side 4 og 5.
Rogalands Avis side 8.
Les rapport