Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
02.06.2020
Marit Vasshus

Tilnærmet normal aktivitet ved Rogaland A-senter

I tråd med sentrale føringer er nå aktiviteten ved Rogaland A-senter tilnærmet normal, men med smitteverntiltak og med planlagt beredskap for innlagte pasienter med covid-19.
Behandlingstilbud 
Poliklinikken har fortsatt mye av aktiviteten via telefon eller videokonferanser, men det er også mulighet for fysisk oppmøte når det er nødvendig. Både i døgnavdelingene og i poliklinikken er det såkalt «skallsikring», det vil si at dørene er låste og personer som skal inn må svare på spørsmål om mulig smitte før de slipper inn. I døgnavdelingene er det i utgangspunktet ikke tillatt med besøk, men unntak kan avtales med avdelingsledelsen. Barn blir prioritert for besøk. 
 
Egen pandemi-post
Rogaland A-senter har ansvaret for pandemipost for innlagte TSB-pasienter i Helse Stavanger-området, og vi skal kunne aktivere denne posten i løpet av 48 timer,  i samråd med Helse Stavanger. Til nå har vi ikke hatt innlagte pasienter på pandemipost i TSB.
 
Ansvarsgrupper
Ansvarsgrupper med eksterne deltakere kan avholdes fysisk , men med hygienetiltak og avstandsregler.
 
korona virus foto