Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
03.01.2018
Marit Vasshus

Tilbud for spilleavhengige ved Rogaland A-senter

-Dette er en pasientgruppe som det er fullt mulig å hjelpe! Det finnes lett tilgjengelig kunnskap som kan settes ut i praksis og være til hjelp, sier psykologene Serina Fuglestad Sikveland og Sunniva Olivia Rørvik, Poliklinikken, Rogaland A-senter.
Det finnes enkle kliniske verktøy til hjelp for denne pasientgruppen, ifølge de to psykologene som jobber med denne pasientgruppen ved Rogaland A-senters poliklin ikk. De to psykologene snakker om spillvaner, patologisk avhengighet, typer spill, veien inn i spill og opprettholdende faktorer.

Forekomst
Ifølge Serina S. Sikveland er det en av ti spiller lotto i Norge. Det er  en av 20 spiller daglig/ ukentlig på hester eller odds og det er  1 av 100 spiller Multimix (kiosk automat) i tillegg kommer nettspill.
Hver nordmann spiller for 5000- 6000 kr i året på spill, med kr 2000 i minus, noen bruker ikke noe, andre bruker langt mer. Antall med problemer i 2010: 2% har mistet kontroll med betydelige konsekvenser.

Diagnostikk og vaner
-Når spilling dominerer, tross skade ift sosialt, jobb, familie
-Intenst spillbehov som er vanskelig å kontrollere
-Kombinert med opptatt av forestillinger om spilling (spill-logikk)

Prognose ved behandling
Søker folk behandling for spillavhengighet? Serina S. Sikveland sier at 90% oppsøker ikke hjelp, mens 70% venter i 4 år før de oppsøker behandling og personer søker først hjelp når situasjonen føles helt håpløs.

Gode prognoser
-60% stopper helt å spille ved følgebehandling
-30% har små tilbakefall ( tar ikke opp ny gjeld)
-10% trenger mer hjelp etter en behandlingsperiode

Typer spill
Nettspill, poker, Oddsen-sport, vedde på hest, day-trading, aksjehandel, valutaspekulasjoner er en gråsone for personer uten faglig bakgrunn. Sårbarhet: ved lav utdanning, lav inntekt, ensomhet.
Tilgjengelighet virker inn og kultur: venner, sosiale normer, fra synd til tidsfordriv?
 
Mekanismer ved pengespill
-hurtighet: man tenker seg ikke om
- Lys og lyd: traumevirkning
-belønning: «nesten vinner» og tap «forkledd som gevinst»
 
Opprettholdende faktorer
Det er viktig å bevisstgjøre pasienten på disse faktorene for å få til endring.
Hvilke mekanismer må bremses?
Illusjonen om kontroll
Forventer gevinst- overvurderer sannsynlighet for å vinne
Opplever å » outsmarte spillet» - lure spillet, knekke kode
Chase the losses – vinne det tapte
Selektiv hukommelse- husker gevinster og glemmer tap
Tror på spill-ritualer
Mister tallforståelse forståelsen fr størrelsen på tap
Investment tap -videre spill fører til mer tap
Fundamental attribusjonsfeil – alle gjør det – tillegger suksess til egen evne, mens tap defineres som uflaks
Gamers don`t feel they loose
They feel they nearly winn – føler nesten at de vinner
Gamblers fallacy – tror at serier med tap følges av et vinn
Spill motiveres av både tap og vinn
Bevissstgjøring
tilfeldigheter i spill
spill som trøst- gir dopamin- eufori- økt selvfølelse
søker tilbake til ting som gir godfølelse i kroppen- belønning
nervebaner som gir eufori, er motorveier fremfor kjerreveier –
hjernen kan trenes til endring
jo tidligere i behandling og alder, jo bedre prognose
Aggressive spillselskap
De sender mail, sms, bonuser for begrensede perioder. Spillselskapene reklamerer med kjendiser som bidrar legitimitet og til å ufarliggjøre konsekvenser.

Skam og isolasjon
Det er knyttet mye skam til spillavhengighet, og tema må snakkes om på en varsom måte, som tema om «ikke mestrende livsstil», forklarer psykologen.

Rus og spill
Forskning viser at når personen inntar rusmidler, har han eller hun lavere grad av konsekvenstenkning, terskelen for å spille pengespill senkes.

Behandling med effekt
Atferdsterapi, CBT, narrativ terapi, MI, Emosjonsfokuserte metoder, ISTDP: hendelse- følelse- ubevisst angst-faser. Kognitiv terapi: handler om å kontrollere stimuli som trigger atferd. Øke bevissthet på hvilke hendelser som trigger følelser.

Regulere angst, utforske følelser (gir fremgang og mestring), håndtere uro på annerledes måter for å håndtere triggere og roe seg ned.Ofte bruker behandlerne eklektisk terapi- velger flere metoder, men det foreligger noen særegne elementer ved spillavhengighet.

Situasjonen er ofte svært alvorlig for pasienten, derfor er det viktig å fjerne symptom og få kontroll( kognitiv terapi). Betydningen av personlig forpliktelse og eierskap til endring er viktig for å forebygge tilbakefall til pengespilling. Grad av forpliktelse sammen med grad av endring.
Forpliktelsen gir forankring i beslutningen om endring.
Forankre beslutningen i en verdi hos pasienten: hva og hvem er viktig for pasienten: familien, verdier, betydningsfulle relasjoner.

Behandling
-terapeutisk holdning/ ikke fordømming
- totalavhold eler måtehold- hva virker?
-totalavhold er mest effektivt, men kan virke uoppnåelig og demotiverende
Økonomi og praktiske behandlingstiltak
ytre kontroll/ sikkerhetstiltak
begrense pengetilgang
Slutte med pengelån
Info til andre i nettverk om å ikke låne bort penger
Gi fra seg økonomi-styring
Sperre spill
Bet-filter
Sørge for regelmessige trekk til faste utgifter/ faste trekk

Kartlegge spillmønster
-bevissthet på risikosituasjoner er svært betydningsfullt for endring
- Reflektere over hva du gjør når du vinner / taper
-Info nytter – innsikt gir handlingsrom til bedring(psykodynamisk tenkning)
- info til pasient som spill-logikk

Endring
Trening som alternativ atferd til pengespill er undervurdert, fordi det gir samme fornemmelse av eufori/ produserer dopamin. Dette gir emosjonelle muskler til å tåle det som gjør vondt.
Bevisstgjøring på Tenkefeller som kan gi tilbakefall, især hvis endringen går for fort.
Observere tanker og følelser uten å fusjonere med dem!
Tilfeldigheter oppfattes som kontroll og utgjør tankefeller for pengespillavhengige.
Tilbakefall reduseres ved pårørende-involvering; fordi tap av tillit og trygghet er utbredt hos nære pårørende til pengespillavhengige, avslutter psykolog Serina S.Sikveland ved Rogaland A-senters poliklinikk.
 
shutterstock 128632589%5b1%5d 3 ungdommer sitter