Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
21.04.2008

Sykehuspasienter får rushjelp

Stavanger Universitetssykehus og Rogaland A-senter behandlings - og kompetansesenter har inngått et samarbeid for å oppdage og hjelpe pasienter som har helseskadelig rusbruk. Tilbudet gjelder fra 15. april 2008. Ansatte fra Rogaland A-senters poliklinikk tilbyr å kartlegge og gi inntil tre rådgivende samtaler til pasienter og deres pårørende under sykehusoppholdet. Samtalen skal fortrinnsvis foregå på sykehuset.
Hvis pasienten har behov for mer hjelp, henvises han eller hun til vanlig behandlingsforløp eller via tilbudet "Raskere tilbake" ved sykehuset.

Terapeutene ved Rogaland A-senter behandlings- og kompetansesenter skal også være ressurspersoner for sykehusets avdelinger, og tilbyr veiledning av avdelingspersonell. Tjenestene tilbys ved Akuttavdelingen og infeksjonsavdelingen.

Rogaland A-senters kontaktperson er spesialsykepleier Åse Christiansen, telefon: 51 72 90 00. mobil: 99 16 13 50

mailadresse: aase.christiansen@ras.rl.no