Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
07.03.2014
Marit Vasshus

Suksess med Pårørendekveld

Tretti pårørende og pasienter var tilstede da Pårørendekveld ble arrangert på Rogaland A-senters behandlingsavdeling 17.februar. Det er ny rekord og viser et stort engasjement blant nære pårørende.
Pårørendekveldene arrangeres annen hver måned, og har foregått over flere år. Det store oppmøtet viser et stort engasjement og nygjerrighet på hva Behandlingsavdelingen tilbyr av hjelp og aktiviteter.

Erfaringskonsulenten bidro med egen historie
Hva inneholdt Pårørendekvelden denne gang? Først informerte ansatte om avdelingen - hva skjer i løpet av uken. Og hvorfor er familiearbeid viktig? Deretter overtok erfaringskonsulent ved Rogaland A-senter, Elisabeth Nordhus Lied og fortale sin historie om det å vokse opp med en rusmisbrukende far, på en balansert, nøytral og vel reflektert måte.

Interesserte ungdommer
Det som også var nytt denne gangen, var at tilbudet ble tilpasset og gitt til barn i ungdomsfasen. Det var hele åtte barn i alderen 12 til ca 20 år. Mange ga tilbakemelding på at fortellingen var gjenkjennbar. Både som pårørende og et innblikk i det å erfare en  vanskelig livssituasjon i det daglige.

De fire ansatte som var ansvarlige for programemt  fikk inntrykk av at de pårørende ble berørt og tankefulle, noe flere ga tilbakemeldinger på.  Flere pasienter hadde egne barn der - og tilbakemeldingene var at dette er kjempebra og pasienter ga uttrykk for at de var veldig glad for å ha familien sin der.

Innblikk i rusebehandling og barns opplevelse av rus i familien
Ifølge ansvarlig personell har Pårørendekvelden ikke inkludert ungdom hittil. Det var første gang nå. Dette kan bidra til å ufarliggjøre tematikken - barn kan synes det er skummelt å bli invitert til individuelle samtaler og snakke om det å erfare rusmisbruk i familien. Slik sett kan deltakelse ved en Pårørendekveld bidra til å ”senke terskelen”.

Men det å være på besøk hos en foreldre i rusbehandling  og høre en historie fra en med like opplevelser var åpenbart vellykket.  Åpne og interesserte ansikter var å se iblant de pårørende og en kan på denne måten alminneliggjøre dette, sier en av de ansatte ved Behandlingsavdelingen.

Positivt var det også erfaring med ”ny giv” i kontakten med egne barn. Flere henvendte seg også til erfaringskonsulenten i etterkant.

Tilbakemeldinger fra pasienter
Pasientene ga kun positive tilbakemeldinger fra pårørendekvelden dagen etter. "Dette var godt for sønnen min", " - Dette var tøft, men både godt og vondt. - Dette var viktig og bra og fikk meg til å tenke". " - Det var betryggende for min forerelder å se Behandlingsavdelingen og høre hva vi driver med her". "- Det var veldig nyttig for de pårørende tror jeg". "Håper dere kan ha dette ofte."
rasnett-fardatter-400