Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
19.03.2010
MV

Studentliv og alkoholkultur

Studentsamskipnaden og Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger, inviterte 17. mars under studentfesitvalen UGÅ 2010, UIS studenter til smakebiter på foredrag og kulturelle lynglimt med bla andre Rogaland teater, teatergruppen ved HUSK, samt foredrag med Kompetansesenter rus, Stavanger ved Rogaland A-senter.
Mixen med kultur og foredrag skulle vekke apetitt og nysgjerrighet på tema alkoholbruk, som inngår som et element i både kulturelle og sosiale arrangement for studentene gjennom UGÅ 2010, og som en del av studentlivet generelt.

I morgen, i morgen
Teatergruppen ved HUSK består av skuespillere med tidligere behandlings-erfaring, - et kreativt ettervernsprosjekt - der de reflekterer over  her og nå erfaringer, fremtid, "den gode vei", "ville veier", håp, ønsker, roller, angst, glede, sykdom, friskhet, livserfaringer og de viser stor glede og stolthet over hva de har fått til, med oppsetninger på Tau scene med fulle hus høst 2009.

Langsomt gjennom øyeblikket
Studentorganisasjonen inviterer i  UGÅ2010 til studentkulturelle aktiviteter i sentrum som et bindeledd mellom universitetsmiljø og studentmiljøet i byens sentrum, blant annet i Folken. Alkohol er en ikke uvanlig ingrediens i disse aktivitetene.

Hvordan kan studenter ha et bevisst forhold til egen bruk av alkohol?

Deltakerne ble invitert til å reflektere over forskningstall og fakta og knytte det opp mot eget bruk, og hva som kan bidra til en reflektert omgang med dette rusmiddelet.

anne-s-uga-180320

Alkoholkultur
Alkohol er en kulturell markør, og hva symboliserer denne?  

"Studentkultur og alkohol" er etablert med en prosjektgruppe der STOR , SIS og  Kompetansesenter rus, Stavanger, samarbeider sier  sosiolog Anne Schanche Selbekk ved Kompetansesenter rus.

-Vi skal gjøre en liten kvalitativ kartlegging av studentkultur og alkoholkultur ved UIS, sier Schanche Selbekk.  Vi ønsker å kartlegge:

-Hva symboliserer drikking for studenter i dag?
-Hvilke arenaer inngår drikkingen i?
-Er drikkingen en del av bestemte ritualer?
-På hvilken måte uttrykkes identiteter gjennom drikking?
-På hvilken måte virker drikkingen inkluderende/ekskluderende i sosial fellesskap?

-Alkohol er en "icebraker", og undersøkelser fra Oslo og Trondheim viser at en av tre studenter er i faresonen ut fra eget drikkemønster, sier Schanche Selbekk. Så hva kjennetegner studentmiljøet ved UIS? spør hun.

Ifølge Aftenbladet 10.feb 2010 er  40 % utenlandske studenter  utilpass med den sosiale integreringen. …"en utfordring er at mye av den norske sosialiseringen involverer alkohol. Dette passer ikke for alle. "

Hva ønsker vi å gjøre?
Gjennom intervjuer, fokusgrupper og deltakende observasjon ønsker vi å få informasjon fra ulike arenaer som fadderuker, studentfestivaler og studenthus, sier Schancke Selbekk.

Ifølge Silje Lill Rimstad øker alkoholbruken i befolkningen, men går ned blant ungdomsskoleelever. De drikker sjeldnere, flere drikker ikke, debutalder øker.  Det er ikke en urovekkende alkoholbruk blant ungdomsskolelever, ifølge Rimstad. Men det er en mer urovekkende bruk blant studenter.

ugaa-2010-silje
100 flasker vin i året
Kvinnelige studenter drikker 57 flasker vin pr år (228 halvlitere), SIRUS 2007, mens mannlige studenter drikker 2 flasker vin i uka, som tilsvare over 100 flasker vin i året pr. student. Det innebærer at norske studenter har økt forbruket av alkohol betydelig siste 10 år.

-Studentene drikker ikke oftere, men de drikker mer når de drikker sier Silje Lill Rimstad, Kompetansesenter rus, Rogaland A-senter.

Kvinnelige studenter mellom 24 - 29 år har økt konsumet med 42 % alkohol.

Studentundersøkelsen fra 2006 viser at 37% av Oslostudentene og 44% av Trondheimsstudentene hadde drikkemønster som innebar skaderisiko, sier Rimstad, og henviste til dokumentasjon på;

"Blackouts
"Ubeskyttet sex
"Skader/ulykker
"Innblandet i krangel
"Innblandet i slosskamper ( SIRUS 2007)

Studentorganisasjonen STOR og  Studentsamskipnaden i Stavanger, SIS har etablert et samarbeid med Kompetansesenter rus, Stavanger for å kartlegge og bevisstgjøre studentene på eget alkoholforbruk på lengre sikt.

Kontaktperson: Anne Schanche Selbekk, Kompetansesenter rus, Stavanger, Anne.schanche.selbekk@ras.rl.no
 
ugaa-2010-teater