Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
24.08.2010
Marit Vasshus

Studentkultur og alkohol

Kompetansesenter rus, Stavanger har i samarbeid med Studentorganisasjonen og Studentsamskipnaden, gjort feltarbeid under "Fadderuken 2010" på Universitetet i Stavanger 16. - 23. august. Hensikten med feltarbeidet er å få kunnskap om hvordan alkohol inngår i studentfellesskapet ved Universitetet i Stavanger, sier sosiolog Anne Schanche Selbekk ved Kompetansesenteret.
Til venstre: Spesialkonsulent Silje Lill Rimstad, sosiolog Inger Eide Robertson og sosiolog Anne Schanche Selbekk som har gjennomført feltarbeidet under studentuka ved Universitetet i Stavanger.

-Funnene vil være et utgangspunkt for dialog mellom Kompetansesenter rus Stavanger og studentorganisasjonene, i studentpolitikken og blant studenter, sier Selbekk.

Fadderuken er en introduksjonsuke der omkring 4000 nye studenter skal bli kjent med hverandre og tilbudet ved Universitetet i Stavanger for å få en god start på studietiden.

- Fadderuken er interessant fordi mange nye studenter deltar, den er avgrenset i tid og sted, og tilbudet finnes ved alle universiteter, sier Selbekk. Prosjektet er en videreføring av Alkoholkultur 2008, et forsøk på å skape åpen dialog om alkoholens plass i vår kultur med dens gleder og sorger.

Gjennomføring
Selbekk har gjennomført den kvalitative kartleggingen sammen med sosiolog Inger Eide Robertson og spesialkonsulent Silje Lill Rimstad ved Kompetansesenter rus, både på dag - og kveldstid.

Gjennom observasjoner og intervjuer og deltakelse på Fadderuken 2010, har de tre innhentet informasjon. Feltarbeidet har funnet sted både på campus, i festivalområdet og i Stavanger sentrum.

Feltarbeiderne har vært tilstede på Åpningsseremoni , "Lille Folken" hvor det var alkoholservering, Studentkonsert på Folken, Faddergames", Gudstjeneste på Lille Folken, studieteknikkurs, Pub-crawl, og i "Fadderlandsbyen"- hvor ulike studentorganisasjoner har stand.

Internasjonalt
I tillegg til å ha feltsamtaler med norske studenter, har de tre også snakket med studenter fra Spania, Singapore, Russland, Frankrike, Somalia, Polen og Etiopia. De ansatte ved Kompetansesenter rus har også snakket representanter for ulike studentorganisasjoner.

Vektlegger sosialt felleskap
Fadderstyret har lagt særlig vekt på det sosiale fellesskapet ved årets arrangement, og fadderuken har bidratt til at nye studenter har blitt kjent. Det har vært flere studenter tilstede ved årets arrangement enn tidligere år.

-Studentorganisasjonen har jobbet for å skape en god studentbyidentitet, og en god del flere studenter har deltatt. Målet med økt bevissthet om seg selv som Stavangerstudent ser ut til å fungere godt, sier Robertson.

Feltarbeidene gir ny innsikt
Prosjektets formål om å få kunnskap om hvordan alkohol inngår i studentfellesskapet, med utgangspunkt i Fadderuka 2010, hvor en også kan få et innblikk i internasjonale studenters samspill med norsk kultur, deriblant alkoholkultur, har fungert og vært inspirerende.

Representantene fra Kompetansesenter rus har gjennom feltarbeidet møtt mange åpne og engasjerte studenter.

-Det har vært en opplevelse å delta under "Fadderuken 2010" fordi en har kommet tett på studentene, og dette har gitt ny innsikt som også kan overføres til forebyggende virksomhet innen andre området, for eksempel i forhold til arbeidslivet, erkjenner sosiolog Anne Schanche Selbekk.

Resultatene fra prosjektet vil bli gjort offentlig tilgjengelig, sier Selbekk.

Medieoppslag: NRK Rogaland har intervjuet Selbekk og Robertson mandag 23. august om formålet med feltarbeidet.
uis-fadderuke-2010