Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
03.01.2008

Studenter drikker mest

En ny SIRUS rapport viser at studenter er den samfunnsgruppen som drikker mest. Kvinnelige studenter har økt sitt alkoholforbruk med 28 prosent fra 1997 til 2006. Mannlige studentes forbruk har økt med 23 prosent. Hvis drikkemønsteret opprettholdes over tid, kan 40 prosent av kvinnene og 32 prosent av mennene ha en høy eller alvorlig risiko for alkoholrelaterte skader.
Drikker mer når de drikker
Økningen skyldes at studentene drikker mer hver gang de drikker, ikke at de drikker oftere. Dette viser SIRUS undersøkelsen blant 1655 studenter i Oslo. Størst er økningen blant kvinnelige studenter mellom 25 og 29 år, hvor økningen var på 42 prosent fra 1997 til 2006.

Studentenes drikkemønster er mer uavhengig av alder enn befolkningen ellers. Mannlige studenter over 25 år drikker like mye som de yngste og alkoholforbruket holder seg stabilt høyt også etter at de har fylt 30 år, i motsetning til resten av befolkningen. Single mannlige studenter drikker mest.

Risikoatferd
Mange rapporterte negative konsekvenser av drikkingen; i løpet av studietiden hadde halvparten skulket undervisning, en tredjedel hadde har "blackouts", en fjerdedel hadde hatt ubeskyttet sex, en av ti hadde vært utsatt for skader eller ulykkker, en av tre hadde vært innblandet i krangel. Omfanget av alkoholrelaterte skader er klart høyere blant menn enn blant kvinner. Sammenlignet med 1997 har det vært en liten økning i antall studenter som ønsker seg flere alkoholfrie arrangementer og som synes det drikkes for mye i studentmiljøet, viser SIRUS rapporten 2007.

les mer: www.sirus.no