Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.04.2015

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2015

KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet.
Les om regelverket for ordningen.
Kommuner og fylkeskommunen i Rogaland kan søke. Interkommunale tiltak prioriteres.
Tilskudd gis i sammenheng med bistand om kompetanseutvikling fra KoRus vest Stavanger. Søknadsfrist er 15.juni og eventuelle restmidler fordeles fortløpende.

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kompetanse og implementering av tiltak i det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene innenfor kjerneområdene:
  • Rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid
  • Tidlig Intervensjon

Målgruppe
Hele befolkningen med særlig vekt på risikoutsatte grupper.

Stimuleringsmidler kan benyttes til
Frikjøp av ansatte som ellers ikke har anledning til å delta på opplæring
Delfinansiering av stillinger knyttet til planarbeid og implementering av tiltak
Kompetansetiltak i form av kurstilbud i regi av KoRus vest Stavanger
Søknadsskjema.
Søknadene blir behandlet forløpende og det utarbeides skriftlig avtale med de kommunene som får innvilget søknaden.

Kontaktperson
KoRus vest Stavanger ved leder eller en av rådgiverne; se ansatteoversikt.
les mer:
Utlysningstekst
Søknadsskjema
Rapporteringsskjema
Regelverk for tilskuddsordningen 
rasnett-fardatter-400