Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
08.10.2010
Marit Vasshus

Stavangers skjenkenæring skal kurses i Ansvarlig vertskap

Stavanger kommune samarbeider med skjenkenæring, politi og Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A-senter ved Ingunn Svendsen om kursing i Ansvarlig vertskap. Hele 256 ledere fra 128 skjenkesteder skal på kurs i 2011, med oppstart på nyåret.
Økt bevissthet
Et av målene er å gjøre bevillingsinnehavere mer bevisste på sitt ansvar ved skjenking av alkohol. Kursene bygger på Alkoholloven, og formålet med Ansvarlig vertskap er å få bort overskjenking, skjenking til minderårige og rusrelatert vold, og bidra til en tryggere håndtering av vanskelige situasjoner.

Se oppslag i Rogalands avis 6.oktober 2010, side 12-13.
arbliv-ingunn-240910s