Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
07.10.2008
Marit Vasshus

Statsbudsjettet - mer til rusfeltet

- Det er gledelig med egne midler til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, sier direktør Kjersti Egenberg ved Rogaland A-senter til Stavanger Aftenblad i dag. Selv om 26 millioner til Helse Vest ikke dekker behovene innen rusfeltet i helseregionen, kommer pengene godt med, og er et skritt i riktig retning, uttaler direktøren til Aftenbladet.
- Ventetiden til avrusning er for lang. Denne kapasiteten kan kanskje  økes, slik at folk som trenger det lettere kommer til langtidsbehandling hvor det er ledig plass, sier direktøren til Aftenbladet.

les mer i Stavanger Aftenblad
dialog med helseministeren 010708