Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.09.2010
Marit Vasshus

Spreke pasienter setter Kjerag rekord

Spreke pasienter satte ny rekord tur - retur Kjerag torsdag 9.september. De seks turgåerne er for tiden pasienter ved Rogaland A-senters behandlingsavdeling, hvor man vektlegger gode naturopplevelser og fysisk aktivitet både under himmelens høye tak og noen ganger innendørs som trening. De sprekeste brukte kun 1 ½ time inn til Kjerag - bolten, mot normalt er turen beregnet til 2, 5 timer, sier en glad miljøterapeut Eirik Nordgulen, som var turarrangør.
- Vi har ansatt en idrettsepdagog ved Behandlingsavdelingen som ivarater helsefremmende aktiviteter for pasientene sammen med øvrig behandlingspersonell. Dette er et viktig foksuområde i behandlingen,  fordi fysisk aktivitet og trening på lengre sikt fremmer pasientenes psykiske helse, og kan lindre angst og uro og søvnvansker. Pasientene får tilbud både i grupper og invividuelt tilrettelagt for den enkelte, sier avdelingsleder Unn Hammervold ved Behandlingavelingen på Rogaland A-senter.
kjerag-bolt500