Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.03.2020
Marit Vasshus

Smitteforebygging ved mottak

For å forebygge smittespredning, har Rogaland A-senter i dag innført strengere regler ved mottak av nye pasienter. Informasjon henger lett synlig ved alle ytterdører i våre bygg i Dusavikveien 216.
Helsesikkerhet
Vi på Rogaland A-senter er opptatt av å ivareta din og våre pasienter og helsepersonell sin helsesikkerhet og følger råd og regler fra helsemyndigheter og Helse Stavanger:
 
Nye rutiner ved mottak
Derfor har vi nye rutiner for hvordan vi tar imot pasienter, pårørende og samarbeidspartnere inn i våre ulike lokaler og avdelinger:
 
¤ Ytterdører og hovedinngang hos oss vil fra i dag 23.mars alltid være låst
 
¤ Hvis du har avtale eller skal inn, må du alltid ringe på først, så kommer en og åpner
 
¤ Hvis du skal inn, må du stå 2-3 meter vekk, mens personalet stiller noen få spørsmål til deg, før du eventuelt slippes inn
 
¤ Dette gjelder også for pasienter som skal inn i Rogaland A-senters avdelinger
 
Vi på Rogaland A-senter er opptatt av hver enkelt sin helsesikkerhet, og ber om forståelse for våre ekstra strenge rutiner som spesialisthelseinstitusjon for sårbare pasienter og vårt helsepersonell.
 
 publisert: 23.03.2020
 
 
korona virus foto