Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.04.2010
MV

Skjenke - og salgsnæringen kurses i Ansvarlig vertskap

Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har sammen med Etne og Vindafjord kommuner bidratt til tredagers kurs mandag 19. - onsdag 21.april for skjenke - og salgsnæringen i de to kommunene. Hele 68 personer deltok, den ene dagen også bevillingsinnehavere og festivalarrangører.
Økt bevissthet
Et av målene er å gjøre bevillingsinnehavere og festivalarrangører mer bevisste på sitt ansvar ved skjenking av alkohol. En jurist fra Helsedirektoratet foreleste om Alkoholloven og blant annet om ansvar for å unngå overskjenking ift løyve og bedriftenes ansvar for internkontrollsystemer, der man skal ha prosedyrer ved avvik og ulike hendelser. En av tilbakemeldingene fra deltakere var at "kurset gir en tryggere følelse for å håndtere vanskelige situasjoner." Skjenkenæringen ledet selv deler av programmet som handlet om håndtering av skjenke - og konfliktsituasjoner. Bidragsytere og medansvarlige fra kompetansesenteret var  Ingunn Svendsen og Bente Høgmo ved FOU avdelingen.

etne skjenk gruppe 2010
ingunn skjenk 260410