Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.01.2009
MV

Sertifisert som miljøfyrtårn

Rogaland A-senter er den første virksomheten innen rusfeltet i Helse Vest som idag er sertifisert som Miljøfyrtårn. Virksomheten vil stimulere både et godt psykososialt miljø og et bedre ytre miljø.
Miljøfyrtårn er en miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter i privat og offentlig virksomhet, som gis for å drive miljøvennlig etter bestemte bransjekrav. Miljøverndepartementet støtter og anbefaler virksomheten. Det er verdifullt å drive miljøvennlig, både for de ansattes helse, for bedriftens økonomi, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt.

Bedriften vil bidra til et renere miljø ved kildesortering, strøm- og vannforbruk og forsøker å motivere ansatte til å la bilen stå. Rogaland A-senter vektlegger også fysisk arbeidsmiljø i form av inneklima og estetikk.

Bedriften ønsker god helse for de ansatte og vektlegger trening i arbeidstiden en time i uka, og de ansatte får dekket behandling for nakke og rygg ved behov. I tillegg kan ansatte be om rådgivning i Bedriftshelsetjenesten dersom det er noe de grubler på i jobben. Jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser brukes for å understøtte arbeidet.
280109-milj%c3%b8fyrt%c3%a5rn-028