Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
03.05.2018
Marit Vasshus

Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet

Tilknytning, oppfølging og nasjonale retninglinjer var blant temaene på seminar 18.april på Stavanger Universitetssykehus.
Seminaret med tema "Tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet ", var den andre delen av et todagers seminar i regi av Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger, Rogaland A-senter og KoRus vest Stavanger.
 
Hvordan kan barn som er rus- og stresseksponert i svangerskapet få en god tilknytning til sine foreldre? Betydningen av god oppfølging og sammenhengende tjenester. Dette tematiserte psykologspesialistene Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvoll, redaktør av boken «De minste barnas stemme» og ansatt ved Aline poliklinikk, Barne- og familieetaten, Oslo kommune. Se presentasjoner her.
                                
Kollega og avdelingsoverlege Redar Stokke ved avd. Gravide og småbarnsfamilier, ga en kort presentasjon av Nasjonale retningslinjer for oppfølging av gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene fram til barnet når skolealder. Presentasjon.

Presentasjon ble etterfulgt av bidrag fra fagpersoner som representerte  ulike tilbud i regionen som følger opp ruseksponerte barn og deres familier. Sandnes, Lise Vold, Mestringsenheten.

Maren Løvås, KoRus vest Stavanger, ledet og koordinerte semiaret. Et betydelig antall helsepersonell og ansatte i kommunen fikk høre mange spennende innlegg.

Presentasjonene legges ut på www.korus-stavanger.no,
under kurs, og det aktuelle kurset 18.april 2018:
http://www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2018/del-1-kursoversikt


 
redar stokke retninglinjefoto
Overlege Reidar Stokke, Rogaland A-senter, avdeling gravide og småbarnsforeldre.
Maren%20L%C3%B8v%C3%A5s%202%20forelesere
psykologspesialistene Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvoll, redaktør av boken «De minste barnas stemme» og ansatt ved Aline poliklinikk, Barne- og familieetaten, Oslo kommune. Maren Løvås, Korus Stavanger i midten.